IR Contact

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ระบบได้ส่งข้อความให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
ระบบขัดข้องไม่สามารถส่งข้อความของคุณได้

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-917-3055 ต่อ 808
โทรสาร 02-917-3054
อีเมล์ ir@dodaydream.com