OEM

รับจ้างผลิต

จากการสั่งสมประสบการณ์นับหลายปี บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) จึงมีความเชี่ยวชาญ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เหมาะกับความต้องการของตลาดเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดไว้้

Original Equipment Manufacturer

ธุรกิจรับจ้างผลิต

ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทฯ ธุรกิจ OEM นับเป็นช่องทางแรกในการทำรายได้ โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับผลิตสินค้า จากผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และปลอดภัยกับผู้บริโภค ดังนั้นสินค้าที่ถูกผลิตจาก บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) จึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ อย. ไร้สารที่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่ผู้บริโภค

นอกจากนั้น บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มีทีมงานวิจัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและสามารถจัดหาวัตถุดิบพิเศษ ที่เหมาะสมกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการผลิตได้ บริษัทฯ มีความใส่ใจในทุกรายละเอียด เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นๆ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และผู้บริโภค

Product Coverage

การบริการและผลิตภัณฑ์

การรับจ้างผลิตและให้คำแนะนำสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย รวมทั้งเครื่องสำอางในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Cream, Serum, Gel, Spray, Mist, Mask, ฯลฯ

Capacity

ความสามารถในการผลิต

ชิ้น/เดือน

2,000,000

Certificate

การรับรอง

 

ASEAN GMP