News & Activities

ศูนย์รวมข่าวสาร

02 ตุลาคม 2561

DDD ร่วมบริจาคเงิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ ร่วมบริจาคเงิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โดยมี นางปรัศนี สัตยะรังสี (ซ้าย) หัวหน้างานกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

23 พฤศจิกายน 2561

DDD ต้อนรับ นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2561

DDD เปิดบ้านต้อนรับ สมาคม นักลงทุน เน้นคุณค่า

เพิ่มเติม

17 กรกฎาคม 2561

DDD เปิดบ้านต้อนรับ คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมธุรกิจ

เพิ่มเติม