News & Activities

ศูนย์รวมข่าวสาร

05 กรกฎาคม 2561

DDD เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เปิดบ้าน: นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ ให้การต้อนรับ สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจและรับฟังข้อมูล ณ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561

17 ตุลาคม 2561

DDD เปิดบ้านต้อนรับ สมาคม นักลงทุน เน้นคุณค่า

เพิ่มเติม

02 ตุลาคม 2561

DDD ร่วมบริจาคเงิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

เพิ่มเติม

17 กรกฎาคม 2561

DDD เปิดบ้านต้อนรับ คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมธุรกิจ

เพิ่มเติม